LC Nykarleby

 KOMMITTÉER 2022 - 2023

Aktivitets- och medelanskaffningskommittén Hans Blomqvist akt. kom. ordf, Michael Kronlund, Bengt Gästgivars, Pekka Siekkinen.
Fest- och trivselkommittén Michael Kronlund 1: vicepresident, Bjarne Westerlund 2 vicepresident, Markku Ranta,Ralf Hästbacka tail twister.
Medlems och prövningskommitté Sten Häggblom (sittande president), Rickard Törnqvist (past president),  Michael Kronlund (1:a vicepresident)
PR och WEB kommittén Bjarne Westerlund ordf.  Rolf Björkskog, Ralf Hästbacka, Rickard Törnqvist, Bengt Gästgivars.
Förbundskommittén Rickard Törnqvist (odf. past president) Sten Häggblom (vice ordf. president) Ralf Hästbacka, Pekka Siekkinen, Christian Wikblom, Anders Sjöholm.
Luciakommittéen Michael Kronlund (1: vice president) Bjarne Östman, Pekka Siekkinen.
Vinterbadskommittén Richard Törnqvist ordf. Bjarne Östman, Hans Blomqvist, Mikael Eng.
Julkortskommitén Michael Kronlund ordf., Pekka Siekkinen, Markku Ranta, Bengt Gästgivars, Tommy Sjöström..
Skrotinsamlingen Tommy Sjöström ordf., Christian Wikblom, Mikael Eng, Rickard Törnqvist.
Övriga VIP
Hedersmedlem Paavo Tyni
Materialförvaltare Ralf Hästbacka, Mikael Lindvall, Bengt Gästgivars.
Verksamhetsgranskare Markku Ranta, Bjarne Östman.

 

Startsida